• {{girl.User.UserName}}
  • {{girl.View}}
  • {{girl.Comment}}
  • {{vote.Rating}} ({{vote.Total}} lượt)

Thông tin cơ bản

Năm sinh:
Chiều cao:
Cân nặng:
Số đo 3 vòng:
Làm việc
Xuất xứ
Dịch vụ:
Vui lòng nhập bình luận
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận
Vui lòng nhập bình luận
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận
Vui lòng nhập bình luận
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận
Xem thêm
Download App